Кампания „Нов живот за старите мебели“

Имаме вълнуваща новина за теб!

ИКЕА са наш водещ партньор в кампанията „Нов живот за старите мебели“!

c

Искаш да освежиш и почистиш дома си? Предай ни стари, ненужни и счупени етажерки, маси, столове и табуретки за реновиране (ъпсайклинг)!

x

Те ще бъдат безплатно извозени до творческа работилница, където полупрофесионални реноватори ще им вдъхнат нов живот!

Защо да се включиш?

Подавайки своята заявка за събиране на стари мебели ИКЕА, допринасяш за намаляване на екологичния отпечатък.

Вместо да ги изхвърлиш, ти подпомагаш и местни творци, които ще вдъхнат нов живот на старите ти мебели!

Бъди част от ъпсайклинг културата, която печели все повече последователи!

И още – през май ще видиш реновираните мебели на ъпсайклинг изложба.

Най-хубавото – част от събраните средства ще се дарят в полза на фондация „Проект Северозапад“, която има за цел да подпомага нуждаещите се възрастни хора и младежи от региона.

Включи се още днес и бъди промяната!

 
 
 

 

Общи условия и правила за участие

Прочети повече за пълните условия и правила за участие тук!

Обща информация и цели

Кампанията „Нов живот за мебелите“ е съвместна инициатива на reUse и ИКЕА, които обединяват сили за качествена промяна в отношението към старите мебели.По време на кампанията ще бъдат събрани събрани и извозени 20 стари мебели от асортимента на ИКЕА на територията на град София. Те ще бъдат реновирани по време на творческа работилница от полупрофесионалисти, избрани на конкурсен принцип. Целта е тези мебели, които се намират близо до края на експлоатационния си цикъл, да бъдат върнати в употреба, следвайки принципите на кръговата икономика.Реновираните мебели ще бъдат официално изложени и обявени за продажба.

Организатор на кампанията

„ЪПХОЛД“ ООД, ЕИК: 204978236, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к. Белите брези, ул. Нишава № 59, ет. 4, ап. 7, опериращ чрез търговска марка reUse (наричано по-долу за краткост „Организатор“).

Териториален обхват на кампанията

Настоящата кампания „Нов живот за мебелите“ се провежда на територията на Република България, град София.

Партньори

Водещ партньор на кампанията: ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, EИК: 200204065 (ИКЕА България)

ИКЕА е най-голямата верига магазини за обзавеждане на дома. Компанията е основана в южната част на Швеция през 1943 г. от Ингвар Кампрад. Днес ИКЕА има 426 магазина в 52 страни. ИКЕА стъпи на българския пазар чрез договор за франчайз с компанията House Market S.A през 2011 г. с откриване на магазин в София.
Визията им е да създават по-добро ежедневие за много хора и предлагат стилно, функционално и достъпно обзавеждане на високо качество, създадено с грижи за хората и околната среда.Част от ангажиментите в глобалната стратегия на ИКЕА „За хората и планетата“, които трябва да бъдат изпълнени до 2030, са всички продукти да бъдат проектирани в съответствие с принципите на кръговата икономика и да се използват само възобновяеми и рециклирани материали.

Стратегически партньор на кампанията: Клийнтех България ООД, ЕИК: 203637577

Клийнтех България e бизнес мрежа, която подкрепя развитието на иновации, стартиращи бизнеси в областта на чиститте технологии, биотехнологиите и екологичните решения. Обединява малки, средни и големи предприятия, експерти, НПО, предприемачи, научни звена, правителствени и международни институции за реализиране на стратегически партньорства за зелен бизнес. Клийнтех България е официален и ексклузивен партньор за България на двете най-големи публично-частни партньорства на ЕС в сферата на климата и устойчивите енергии – Climate-KIC и InnoEnergy.

Смарт Фаб Лаб ООД, ЕИК: 202717118

Смарт Фаб Лаб е първaта в България прототипираща работилница с достъп за студенти и дизайнери, място за макети, експерименти и иновативни идеи. Fab Lab, като международна мрежа, преставлява свързани помежду си работилници, които обменят знания и умения, правят съвместни проекти и подпомагат развитието на дизайна на локално и глобално ниво.

Ателие Трион

Ателие Трион работи в сферата на артистичното рециклиране и създаването на up-cycling продукти, показващи потенциала на отпадъците и разгръщането на даден материал в съвсем нов функционален предмет. Имат опит с работилници, в рамките на които участниците сами изработват продукт с добавена стойност.

Набиране на употребявани мебели от асортимента на ИКЕА

Можете да подадете Вашите заявки за безплатно извозване от 15.03.19 до 01.04.19 включително през регистрационната ни форма.Ще бъдат разглеждани заявки за ИКЕА мебели от следните категории:
• Етажерки и секции
• Маси (помощни, трапезни)
• Столове
• Табуретки

Те могат да имат наранени повърхности, липсващи части и дори нарушена конструктивна цялост. Приемат се заявки само на територията на гр. София от физически лица! Заявките ще бъдат обработени в периода от 01.04 до 03.04.19г. от опитно жури и ще бъдат селектирани максимум 20 мебели, които са най-подходящи за целите на работилницата. На 03.04.19г. ще бъдат обявени избраните мебели в уебсайта на Организатора и ще бъде комуникирано удобното време за извозване на посочените от Вас координати (имейл/телефон) в рамките на 5 дни от уведомяването. Мебелите ще бъдат взети от адрес в удобно за Вас време между 03.04.2019 и 08.04.19 г.

Всеки участник, чиято заявка бъде обработена и селектирана, ще получи 2500 бонус точки по програмата за лоялни клиенти IKEA Family, предоставяни от партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, при посочените по-долу условия. За тази цел, одобреният участник следва да предостави номера на своята IKEA Family карта на сътрудника на Организатора, който ще се свърже с него с оглед уточняване на подробностите относно извозването на одобрените мебели.

В случай, че одобреният участник не притежава IKEA Family карта, но съответно желае да се възползва от предоставяните бонус точки по програмата за лоялни клиенти IKEA Family, то последният следва да се регистрира за участие в програмата за лоялни клиенти IKEA Family, както и да издаде в своя полза IKEA Family карта. Одобреният участник следва да се регистрира в програмата за лоялни клиенти IKEA Family и да предостави на Организатора номера на новоиздадената IKEA Family карта в срок от 1 (една) седмица, считано от датата на обаждането с оглед уточняване на подробностите относно извозването на избраните мебели. В случай, че одобреният участник не се свърже с Организатора в посочения срок с оглед предоставянето на номера на своята IKEA Family карта, то същият губи право да получи бонус точките. За избягване на всякакво съмнение, към момента на информиране на Организатора за номера на новоиздадената IKEA Family карта, не е необходимо одобреният участник да е получил последната на физически носител, но електронната регистрация е достатъчна за целите на настоящата кампания и начисляването на бонус точките.

Организаторът предоставя на партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД цялата необходима информация и данни за одобрените участници с оглед начисляването на бонус точките по програмата за лоялни клиенти IKEA Family, както и с цел извозване на мебели от партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД. Партньорът ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще извози  част от или всички избрани от журито мебели (по договорка с Организатора).ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще начисли бонус точките в срок до 3 (три) седмици от получаването от страна на Организатора на номера на IKEA Family карта на всеки одобрен участник.

Организаторът и партньорът ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД си запазват правото да променят/удължават срока по предходното изречение, ако поради непредвидени обстоятелства (включително, но не само технически проблеми, комуникация с партньори и други) последният не може да бъде спазен. В този случай, Организаторът уведомява одобрените участници за новия срок, в който ще им бъдат начислени бонус точките по програмата за лоялни клиенти IKEA Family. Новият срок бъде посочен и на интернет адрес reuseapp.bg/campaign.

По отношение на предоставянето на бонус точките по програмата за лоялни клиенти IKEA Family, тяхното използване, регистрацията за участие в програмата за лоялни клиенти IKEA Family, получаването на IKEA Family карта, се прилагат Общите условия на програмата за лоялни клиенти IKEA Family.

Оползотворяване на мебелите

Работилницата ще се състои на 20.04.19г. на територията на Смарт Фаб Лаб. Предварително одобрените и събрани мебели ще бъдат реновирани от внимателно селектирани участници – полу-префесионални реноватори под ръководството на опитни ментори. Менторите ще насочват участниците в две направления – техническо изпълнение и дизайн, с цел постигане на оптимална крайна продукция. Като резултат, в края на работилницата ще бъдат произведени реновирани мебели, с подобрени функционални и естетически характеристики, които ще бъдат официално представени на изложба в периода от 08.05 до 12.05.19 г. В този период реновираните мебели ще бъдат обявени за продажба на цени, формирани от себестойността на първоначално взетата мебел, вложените материали и труд за достигане на крайния ѝ подобрен вид. Всеки, който е предал стара мебел за реновиране, ще може да посети изложбата, където ще има възможност да я откупи обратно. Всички реновирани мебели ще бъдат публикувани и в онлайн магазина на reUse, където също ще бъдат обявени за продажба. Ако Вашата стара мебел бъде селектирана и обработена в рамките на работилницата, Вие ще се възползвате от 10% отстъпка за закупуване на реновирана мебел от онлайн магазина на reUse. Събраните средства от продажбата на реновираните мебели ще бъдат по равно разпределени между участниците в работилницата (полу-професионалните реноватори), от една страна и Фондация „Проект Северозапад“, от друга.Всеки участник, чиято заявка за извозване на стари мебели бъде обработена и селектирана, ще получи покана за откриването на изложбата.

Уведомление относно защита на личните данни

Организаторът информира лицата, участващи в кампанията относно следното:

Всеки участник работилницата доброволно се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др.

С факта на участие в Кампанията по събиране и оползотворяване на мебели, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно съответните свои и чужди лични данни, изображения и информация, и дава съгласието си същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава имейли, повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за целите на настоящата кампания. Вие не сте длъжни да ни предоставяте личните данни, описани в настоящите Общи условия и правила за участие, но ако не го направите, няма да можете да участвате в Кампания „Нов живот за мебелите“. Основанието за обработването на личните Ви данни е Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните. Вие имате право да право оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни, преди оттеглянето на съгласието. Ако искате да оттеглите съгласието си, моля, свържете се с нас на имейл: novzhivot@reuseapp.bg или на адрес: гр. София 1680, ж.к. Белите брези, ул. Нишава № 59, ет. 4, ап. 7.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила. За целите на кампанията, Организаторът ще предаде към партнъора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД лични данни на избраните от журито участници, на които ще бъдат преведени 2500 бонус точки по програмата за лоялни клиенти IKEA Family. Предаваните от Организаторът към партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД лични данни ще бъдат следните:

• имена, телефонен номер и адрес – за целите на извозване на мебели, което се поема от партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД (включително, евентуално осъществяване на контакт с цел уточняване на детайли във връзка с извозването). Партньорът ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще съхранява тези данни за така описаната цел до по-късната от следните дати: 6 (шест) месеца от предаването на данните към ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД или 1 месец от оттеглянето на съгласието. Партньорът ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще предаде тези данни на дружество, което осъществява транспортни услуги („РЕНУС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 121065340, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул. „Брюксел” № 1 и/или друго дружество), което ще извърши извозването на съответните мебели и евентуално ще осъществи комуникация на посочените от Вас данни за контакт.
• имена, телефонен номер, номер на IKEA Family карта – за да бъдат преведени в IKEA Family картата на съответния участник 2500 бонус точки по програмата за лоялни клиенти IKEA Family.

Партньорът ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ще съхранява тези данни до изтичането на сроковете, предвидени в раздел 4 на интернет страница: https://www.ikea.bg/family/terms-and-conditions/. При предаването на горепосочените данни към партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД няма да се прилага автоматизирано вземане на решения. По отношение на всички останали въпроси относно обработването на лични данни от страна на партньора ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ще се прилага Политиката за защита на личните данни, налична в раздел 4 на адрес: https://www.ikea.bg/family/terms-and-conditions/.

Други условия

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Организаторът има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите Общи условия и правила за участие по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила на официалната си уеб страница.

FAQ

Предаване на мебели

Видове мебели

Ще бъдат разглеждани заявки за мебели от асортимента на ИКЕА , от посочените категории в Общите условия, в края на своя експлоатационен период. Те могат да имат наранени повърхности, липсващи части и дори нарушена конструктивна цялост. Подадените заявки за извозване ще бъдат разгледани от жури и селектирани по посочените критерии.

Предаване на мебели

Заявките за предаване на мебели се подават през регистрационната форма в сайта на Организатора. Приемат се заявки само на територията на гр. София. След селектиране на най-подходящите мебели за целите на работилницата, Организаторът ще се свърже с техните собственици за уточняване на адреса за извозване.

Срокове за предаване на мебели

Можете да подадете Вашите заявки за безплатно извозване от 15.03.2019 г. до 01.04.2019 г. включително. Те ще бъдат обработени в периода от 01.04.2019 г. до 03.04.2019 г. и ще бъдат подбрани най-подходящите мебели. На 03.04 ще бъдат обявени избраните и ще бъде комуникирано удобното време за извозване на посочените от Вас координати (имейл/телефон) в рамките на 5 дни. Мебелите ще бъдат взети от адрес в удобно за Вас време между 03.04.2019 г. и 08.04.2019 г.

Цена за извозване

Извозването е напълно безплатно.

Награди

Всеки участник, чиято заявка бъде обработена и селектирана, ще получи 2500 точки по програмата за лоялни клиенти IKEA Family. Също така получава безплатно извозване на ненужна вещ. Ако вашата стара мебел бъде селектирана и обработена в рамките на работилницата, вие ще се възползвате от 10% отстъпка за закупуване на реновирана мебел.

Механизъм на работилницата

Реновиране на събраните мебели

Предварително одобрените и събрани мебели ще бъдат реновирани от внимателно подбрани участници – полу-префесионални реноватори. Като резултат, в края на работилницата ще бъдат произведени реновирани мебели, с подобрени функционални и естетически характеристики, които ще бъдат официално представени на изложба и обявени за продажба. Събраните средства от продажбата на реновираните мебели ще бъдат пропорционално разпределни между участниците в работилницата (полу-професионалните реноватори) и Фондация „Проект Северозапад“.

Участие в работилницата

Ако искате да участвате като полу-професионален реноватор, заповядайте на нашата форма за кандидатстване. Необходимо е да посочите име и имейл за контакт и да ни разкажете накратко за Ваш DIY проект с приложена снимка. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията.Продажба на реновираните мебелиВсеки, който е предал стара мебел за реновиране, ще може да посети изложбата, където ще има възможност да я откупи обратно. Всички реновирани мебели ще бъдат публикувани и в онлайн магазина на reUse, където също ще бъдат обявени за продажба. Ако Вашата стара мебел бъде селектирана и обработена в рамките на работилницата, Вие ще се възползвате от 10% отстъпка за купуване на реновирана мебел от онлайн магазина на reUse.